Presse / Press

Kristeligt Dagblad, 29. december 2018

Begejstring er for billedkunstner Anne Marie Johansen et gennemgående tema i søndagens prædiketekst, hvor Simeon bryder ud i lovprisning, da han får Jesusbarnet at se

English version //

By Josefine H. Aaen:

“Joy is, to artist Anne Marie Johansen, a consistent theme in this Sunday’s sermon text, where Simeon rejoices once he looks upon the baby Jesus” 

Kunstavisen, 01/2020 Januar/februar

Kunstavisen. Nr. 01, 2020:

Om udstillingen "Storm og Stille" på Frederikshavn Kunstmuseum, 2020.

"Fra legebarn til målrettet kunstner.

Anne Marie elsker himmelrummet. At se det hele sådan lidt fra oven i fugleperspektiv giver overblik og indsigt.. Fuglenes frihed til at flyve, hvorhen det skal være, har inspireret hende til en række fine billeder af trækfuglene"

English version //

By Grethe Hagensen :

About the exhibit "Storm and Silence" at Frederikshavn Art Museum, 2020. 

"From child of play to focused artist" 

Anne Marie loves space. To look at the world from above for a while gives us an overview and an insight. The freedom of birds, wherever they are, has inspired her to create a series of beautiful pictures of migratory birds.” 

Anne Lie Stokbro, Kunsthistoriker

“.. I lag på lag af fed farve, malerisk stof og billedtegn fortælles uendelige historier om drøm, længsel, livsglæde og forundring – de drivkræfter, som til alle tider har næret den opdagelsesrejsende kunstner. Der kan stikke noget af en romantiker bag, når sådanne eksistentielle temaer tages ind i kunsten og i Anne Marie Johansens tilfælde fornemmes da også en dagdrømmers fabulering over andre verdener end den hverdagslige.. Anne Marie Johansen skaber fantasifulde universer, hvor eventyrets klare irrationalitet gør alting muligt i et svævende, luftigt kosmos..” 

English version //

By Anne Lie Stokbro, art historian:  

“.. In coat after coat of opaque colour and picturesque content infinite stories are told about dreams, yearning, joy, and wonder – the forces which have driven the exploratory artist. Quite the romantic is hidden behind such existential themes when they are brought into the arts – and in the case of Anne Marie Johansen, daydreams from other worlds than our own can be sensed. Anne Marie Johansen creates fantastic universes, where the clear irrationality of adventure makes everything possible in a floaty, airy cosmos.  

Forfatter & foredragsholder Anne Marie Glistrup, September 2020

Mit første erhvervede oliemaleri af Anne Marie Johansen hed Nordstjernen I. Meget hurtigt fik jeg det omdøbt til Den dansende stjerne – med reference til Tom Kristensens digtning.

For det er det billedet gør – det danser med glade indtryk og eftertanke – i form, farver og figurer – og det ændrer hele tiden indtryk. Der er hele tiden nye aspekter at få øje på – i himmelrummet og på jorden – i drømmen og i virkeligheden.

Selv i himmelrummet bliver vi trukket ned på jorden – himmelskibet har jo form af en god gammel fiskekutter og på jordens runding løfter fuglene og solen atter beskueren op til de store vidder, hvor lyset også stråler igennem de truende skyer. Drømmen bliver virkelighed og virkeligheden bliver en drøm værdig. Det skaber glæde.

På lang afstand samler billedet sig til et ansigt af livets gøgler – Gigolo – der på trods af fortrædeligheder skal manegen rundt (læs: livet rundt). Så slip din latter fri af tøjler, lærer vi i sangen.

Kært barn har mange navne: Nordstjernen II, Den dansende stjerne, Min Gigolo – maleriet skaber lys, liv og glæde i min stue – hver dag.