Creating visualizing and identity through Art

Kunst hvorfor ? / Why creat Art?

Jeg maler for at UDFORSKE RUMMET. FOR AT GENGIVE NOGLE AF DE FORTÆLLINGER SOM FINDES I RUMMET MELLEM DRØM OG VIRKELIGHED.“ Jeg er fascineret af det store himmelrum, uendeligheden og farvernes poesi. Jeg søger at fortælle historier fra det store rum ovenover os, eller midt iblandt os, og fortællinger fra vores verden. Jeg arbejder med motivets rytme og mange lag af maling.”"Kunst for mennesker er uomgåeligt. Selv i menneskehedens mest kritiske perioder, har vi skabt kunst, vi kan ikke leve uden, måske ikke engang overleve, vi vil altid søge det kreative, selv når vi ikke har andet tilbage."

English version //

"Creating visualizing and identity through Art"

I paint to explore the Universe, to render some of those stories in the space between dreams and reality. Art is inevitable. Even in the times most challenging for humankind, we have created art. We cannot thrive without it, we cannot even survive. We will always seek out creative outlets, even when we have nothing else left.I am fascinated by the great sky, the universe, infinity, and the poetry of art. I aim to tell stories of the great space above us, or between us, and the stories created by the space
surrounding us. I am working with the rhythm of the motifs and multiple layers of paint.

“Kunstnere ser ofte en tendens, der måske ikke er så tydelig for os andre endnu og fortæller os om det på en måde, der gør indtryk”

Artbay of Scandinavia

I aim to tell stories of the great space above us, or between us, and the stories created by the routes of migratory birds. I am working with the rhythm of the motifs and multiple layers of paint. As an illustrator, I reproduce a story in paintings. Works in oil on canvas and wood / drawings on paper:

Danish-swedish painter Tobias Brostrøm

Artbay of Scandinavia

"In Waves"

Danish-swedish painter Tobias Brostrøm

"Kunst for mennesker er uomgåeligt. Vi vil altid søge det kreative, selv når vi ikke har andet tilbage"

"Art is inevitable and we cannot thrive without it, we cannot even survive"
Kontakt//Get in touch

T: (+45) 5054 0679

info@artbayofscandinavia.com

CVR-nr. 41649089

Follow us for monthly apparel giveaways